O ambulancii

Ambulancia je na 2.poschodí polikliniky v Zlatých Moravciach na Bernolákovej ul.24. Skladá sa z troch miestností- miestnosť s pracoviskom lekára a sestry a s lehátkom na UZV vyšetrenia, vyšetrovňa a prezliekareň pre personál. Ambulancia má samostatnú uzavretú čakáreň vybavenú televízorom, novými stoličkami a automatom na pitnú vodu.

Lekár: MUDr. Rastislav Šindler
Pôrodná asistentka: Mária Kukučková

Na ambulancii pracujeme s jednorazovými aj sterilizovateľnými chirurgickými nástrojmi a vyšetrovacími pomôckami, máme vlastný sterilizátor. Na ambulancii je osadená klimatizácia, čistička vzduchu a ionizátor, germicídny žiarič.

Vo vyšetrovni je vyhradený priestor na odloženie odevu s vešiakom a stoličkou, oddelený plentou pre čo najväčší pocti súkromia klientky so snahou minimalizovať nepríjemnosti spojené s gynekologickým vyšetrením.

Počítačové pracovisko lekára a sestry je zosieťované, používame najmodernejší medicínsky software.

Ambulancia je vybavená  ultrazvukovým  prístrojom firmy GE VolusonS6. To znamená že poskytujeme okrem štandardnej UZV diagnostiky aj 3D/4D ultrazvukové vyšetrenia s možnosťou fotodokumentácie čiernobielej/farebnej alebo záznamu 3D/4D na DVD nosič alebo USK kľúč.