Služby

Preventívne gynekologické vyšetrenia, vyšetrenia pri gynekologických obtiažach, drobné chirurgické výkony- incízie, excízie, ošetrovanie op.rán, extrakcia stehov,LBC cytológia, štandardná cytológia, kultivačné vyšetrenia, odber krvi –KO,FW, biochémia, HCG, hormonálny profil, tumormarkery, zápalové parametre, hemokoagulačné parametre, KS+Rh faktor

UZV vyšetrenia vaginálnou sondou, folikulometria

V poradni pre tehotné – štandardné vyšetrenia v každej poradni- palpačné, TK, moč,  v prvom trimestri KO, KS+Rh, BWR, TOXO, HbSAg, HIV , v IV mesiaci tripletest, v VIII mesiaci KO, biochémia, moč ev. RhAB v každom trimestri, v 36 tt ster z pošvy na GBS

UZV vyšetrenia tehotných- štandardný screening v III mesiaci biochemické parametre z krvi-PAPP A protein a HCG a biometria plodu, šijové prejasnenie, nosová kostička,vyšetrenie prietokov v ductus venosus a vyšetrnie trikuspidálnej regurgitácie-včasné markery Downovho syndrómu a cez stránku The Fetal  Medicine  Founation prepočítavame pomocou ich kalkulátoru riziko trizómii . Ďalej vyšetrujem prietoky cez materničné tepny na včasný záchyt rizika vzniku vysokého krvného tlaku -tiež prepočítaný kalkulátorom stránky The Fetal  Medicine  Founation a v prípade pozitívneho screeningu nasadzujeme Anopyrin 150mg na noc do 36 týždňa tehotnosti na základe štúdie ASPRE.

V  V.mesiaci UZV vyšetrnie zamerané na genetický postih a vrodené vývojové vady plodu

V VIII. mesiaci biometria a kontrola VVCH,

V 36týždni bometria a  prietokové vyšetrenie a.umbilicalis

201401081125140004OB 201407021143400003OB 201406120851260005OB 201406120836590003OB 201406111221090005OB 201406050938570008OB 201406050932260007OB 201405220808370001OB 201405150912260001OB 201405131108360009OB 201405131107520008OB 201404230752260001OB 201404100751460003OB 201403140905200001OB 201403131132530006OB 201403131130240005OB 201403131128390004OB 201402061103330005OB 201402051307560001OB 201401151350230002OB 201401151349280001OB 201401090945150004OB 201401090822480001OB